Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském centru Kolín, Tylova 129


Co poskytujeme?

Ochranu a pomoc dětem, které se ocitly bez péče rodiny nebo z jiných důvodů nemůžou být v rodině; takovou pomoc představuje zejména o zajištění ubytování a stravování o péče lékaře, psychologa, sociálního pracovníka vč. poradenství pro děti a jejich rodiny o při řešení situace dítěte spolupracujeme s odděleními sociálně-právní ochrany dětí, neziskovými organizacemi o zajištění výchovy a vzdělávání a trávení volného času (doprovázení do školy, pomoc při přípravě do školy, psaní úkolů, docházku na kroužky, pro předškolní děti účast na volnočasových aktivitách a vzdělávacích programech v rámci Dětského centra)


Komu?

Naše zařízení je určeno dětem od 0 do 18 let; při řešení situace dětí spolupracujeme s rodiči dětí či dalšími členy rodiny a osobami blízkými dítěti.


Kdo a jak se na nás může obrátit?

O pobyt dítěte můžou v zařízení přímo požádat o Rodiče dítěte (zákonní zástupci) o Dítě samotné o Dítě nebo rodiče se mohou obrátit i na příslušný OSPOD, který může dál zprostředkovat kontakt na naše zařízení. Je možné se na nás obrátit osobně - na adrese: Dětské centrum Kolín, Tylova 129, 280 02 Kolín IV (ZDVOP sídlí v budově Dětského centra, dříve Kojeneckého ústavu) o Telefonicky na tel. čísle 321 722 552 o E-mailem: info@dckolin.eu