Vyhledávání

Kontakt

Dětské centrum Kolín
Tylova 129
Kolín IV
28002

321 722 552

info@dckolin.eu

Služby

  • Centrum pro komplexní péči o ohrožené děti- dlouhodobé i denní pobyty dětí do 3 let věku eventuálně starších a handicapovaných dětí do věku 6 let

  • Dětský koutek Hajánek- krátkodobé pobyty pro děti z rodin s přechodnými sociálními a zdravotními problémy

  • Sociální poradenství- základní poradenství v sociální problematice pro ubytované matky a poradenství v oblasti náhradní rodinné péče

  • Pobyty rodičů s dětmi- zácvik rodičů v péči o dítě

  • Rehabilitační pobyty

  • Pediatrická péče- léčebně preventivní péče pro děti s dočasnými nebo dlouhodobými zdravotními problémy

  • Psychologická péče- vývojová diagnostika, hodnocení psychomotorického vývoje, poradenství pro rodinu

  • Fyzioterapie- metody, jejichž cílem je zlepšení pohybové aktivity

  • Speciálně pedagogická péče- rozvoj jednotlivých složek výchovy