Služby

Centrum pro komplexní péči o ohrožené děti

Dlouhodobé i denní pobyty dětí do 3 let věku, eventuálně starších a handicapovaných dětí do věku 6 let

Dětský koutek Hajánek

Krátkodobé pobyty dětí z rodin s přechodnými sociálními problém.

Pobyty rodičů s dětmi

Zácvik rodičů v péči o dítě

Pediatrická péče

Léčebně preventivní péče pro děti s dočasnými nebo dlouhodobými zdravotními problémy

Rehabilitační péče a fyzioterapie

V našem zařízení jsou umístěné děti, které potřebují mnoho péče. Nedílnou součást zaujímá rehabilitace. Ta je poskytována dětem, mající jak běžné obtíže (respirační onemocnění, vadné držení těla, ortopedické poruchy, opožděný motorický vývoj.......), tak i velmi vážné onemocnění (postižení centrálního nervového systému, DMO, centrální tonusová a centrální koordinační porucha, asymetrický polohový syndrom.......).

Fyzioterapeutické metody, které v našem zařízení používáme:

  • Individuální a skupinová LTV
  • Dechová fyzioterapie
  • Míčkování dle Jebavé
  • Kojenecká gymnastika
  • Relaxace, klubíčkování, handling
  • Masáže, kartáčkování, protahování
  • Cvičení na gymballech, s overbally
  • Kinesiotaping
  • Cvičení dle Vojtovy metody
  • Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému

Speciálně pedagogická péče

Rozvoj jednotlivých složek výchovy

Děti jsou vzdělávány ve velmi příjemném prostředí uzpůsobeném přímo jejich potřebám. Zábavnou formou se učí cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly.

Využíváme pracovní listy k rozvoji grafomotorických dovedností a matematických
schopností. Činnosti jsou rozděleny do bloků, kde se děti postupně zdokonalují v oblasti řečových dovedností, motorické, senzomotorické koordinaci a rozumových schopností. V závěrečné části předškoláci pracují s pracovními sešity.

Individuální práci dokumentujeme, zakládáme a vytváříme dětem vlastní portfolia.

Psychologická péče

Vývojová diagnostika, hodnocení psychomotorického vývoje, poradenství pro rodinu