Příroda a svět kolem nás

Během jarních měsíců jsme se věnovali tématu Příroda a svět kolem nás. Učili jsme se o kytičkách, stromech, zvířatech domácích i exotických nebo jak to chodí v lese. Nějaký čas jsme trávili učením v centru a tvořením různých projektů a stejně zábavné byly i procházky do okolí, kdy jsme mohli zkoumat přírodu zblízka. A jak jsou naše děti šikovné?