Plánované akce 2020


ČERVEN

Výlet do Zoo Chleby

Safari dětský den


ČERVENEC

Prázdninové výlety


SRPEN

Výlet do Vodního domu v Hulíně


ZÁŘÍ

Výlety do přírody


ŘÍJEN

Dýňování - Dlabání a zdobení dýní k podzimu patří.

Halloween -


LISTOPAD

Pouštění draků

Návštěva divadla


PROSINEC

Vánoční jarmark - Výtěžek z prodeje výrobků našich dětí bude použit právě jim na kulturní akce v dalším roce.

Mikulášská nadílka - Tradiční návštěva Mikuláše, anděla a čertů

Vánoční besídka - Budeme zpívat koledy, ochutnávat cukroví a čekat na Ježíška s dárečky.