Plánované akce

29.11.2019

Od 9:00 hod plánujeme setkání zástupců spolupracujících OSPOD, pracovníků Dětského centra Kolín, p.o. a dalších osob, které se zabývají sociálně - právní ochranou dětí. Mezi pozvanými hosty nechybí zástupci Středočeského kraje, Nadace SIRIUS nebo PROSTOR. Základní myšlenkou celého setkání je nastavení užší spolupráce jednotlivých úřadů a organizací v poskytování pomoci a zdravotní péče dětem s nějakým hendikepem, popřípadě dětem, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.

11.12.2019

Tradiční Vánoční jarmark pro zaměstnance, sponzory a všechny přátele Dětského centra Kolín. Společně si vychutnáme adventní atmosféru spojenou s prodejem výrobků našich dětí.


LEDEN

Návštěva solné jeskyně 1x týdně


ÚNOR

Karneval s tučňáky

Návštěva solné jeskyně 1x týdně


BŘEZEN

Rekreace v hotelu Peklo

Návštěva solné jeskyně 1x týdně


DUBEN

Pálení čarodějnic

Velikonoce


KVĚTEN

Rekreace v Safari park resort Dvůr Králové


ČERVEN

Výlet do Zoo Chleby

Safari dětský den


ČERVENEC

Prázdninové výlety


SRPEN

Výlet do Vodního domu v Hulíně


ZÁŘÍ

Výlety do přírody


ŘÍJEN

Dýňování

Halloween


LISTOPAD

Pouštění draků

Návštěva divadla


PROSINEC

Vánoční jarmark

Mikulášská nadílka

Vánoční besídka