Poskytování komplexních služeb pro rodinu a dítě

POMOC - PODPORA - PÉČE

CÍLOVÁ SKUPINA:

Rodina a osoby pečující o děti se zdravotním postižením , které potřebují pomoc, podporu a péči v nepříznivé životní situací.

NABÍZÍME:

Dlouhodobá lůžková péče

Domácí péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta

Odlehčovací služby

Denní stacionář

Sociální rehabilitace

Doprovázení rodiny s dítětem se specifickými zdravotními potřebami

FORMA POSKYTOVANÉ PÉČE:

Lůžková

Ambulantní

Terénní

ZDRAVOTNÍ PÉČI ZABEZPEČUJE TÝM KVALIFIKOVANÝCH A ZKUŠENÝCH PRACOVNÍKŮ:

lékař - pediatr

dětské a všeobecné zdravotní sestry

fyzioterapeut

dětský psycholog

logoped

VZDĚLÁNÍ A PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ:

pedagog

asistenti pedagoga

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ:

sociální pracovnice

ZAJIŠŤUJEME:

Nepřetržitý provoz

Individuální přístup

Zdravotní péče

Léčebně-preventivní plán

Edukační pobyty

Rehabilitace

Předškolní příprava dětí

Výchovně-vzdělávací plán

Sociální poradenství