Poskytování komplexních služeb pro rodinu a dítě

POMOC - PODPORA - PÉČE

CÍLOVÁ SKUPINA:

Poskytujeme podporu a pomoc rodinám a osobám pečujících o dítě se zdravotním postižením až do 7 let věku. Zajistíme plnou péči a rozvoj vašeho dítěte formou dlouhodobé péče v našem centru a zároveň umožníme vám i dětem přirozený kontakt.

Od 6.1 .2021 máme zaregistrovanou dlouhodobou lůžkovou péči pro děti do 7let.

NABÍZÍME:

Dlouhodobá lůžková péče -  Poskytujeme zdravotní službu dětem do 7let s dlouhodobým zdravotním postižením. Podporujeme rodiny, které nemohou zajišťovat náročnou neustálou zdravotní péči o dítě v domácím prostředí a zároveň jim poskytujeme nejužší kontakt, U nově přijatých dětí je poskytnuta diagnostická péče a následná komplexní péče vyhovující potřebám dítěte. O dítě se stará tým odborníků: dětský lékař, fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, zdravotní sestry a ošetřovatelky.

Domácí péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta

PŘIPRAVUJEME:

Odlehčovací služby

Denní stacionář

Sociální rehabilitace

Doprovázení rodiny s dítětem se specifickými zdravotními potřebami

FORMA POSKYTOVANÉ PÉČE:

Lůžková

Ambulantní

Terénní

ZDRAVOTNÍ PÉČI ZABEZPEČUJE TÝM KVALIFIKOVANÝCH A ZKUŠENÝCH PRACOVNÍKŮ:

lékař - pediatr

dětské a všeobecné zdravotní sestry

fyzioterapeut

dětský psycholog

logoped

VZDĚLÁNÍ A PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ:

pedagog

asistenti pedagoga

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ:

sociální pracovnice

ZAJIŠŤUJEME:

Nepřetržitý provoz

Individuální přístup

Zdravotní péče

Léčebně-preventivní plán

Edukační pobyty

Rehabilitace

Předškolní příprava dětí

Výchovně-vzdělávací plán

Sociální poradenství

Ke stažení:

Evidenční list dítěte DCK

Žádost o přijetí dítěte DCK

Informace o ochraně osobních údajů