Dětské centrum Kolín

příspěvková organizace

Hlavní činností je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostře, zejména dětem s perinatální zátěží a zdravotním rizikem, dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým.

Za tímto účelem dětské centrum poskytuje těmto dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní, psychologickou, poradenskou, konzultační, posudkovou a zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte, včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a jiné obdobné potřebné péče a pomoci.

Jsme poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb.


Naším cílem je včasná diagnostika dítěte, stanovení prognózy rozvoje dítěte, práce s dítětem a jeho rodinou a tam, kde je to možné, navrácení dítěte do původního rodinného prostředí nebo umístění do náhradní rodinné péče.

Tým pracovníků, který pečuje o děti a stará se o chod dětského centra:

Ing. Hana Hálová

ředitelka

MUDr. Marcela Vašková

dětský lékař a zástupce ředitelky

Hana Sýkorová

vrchní sestra

Ivana Repková

staniční sestra


Mgr. Jolana Skalníková

speciální pedagog


sociální pracovnice

Šárka Ječmínková, DiS

fyzioterapeut

bc. Magdalena Urbánková

hlavní účetní

Zuzana Hrbková

ekonom rozpočtář