Dětské centrum Kolín

příspěvková organizace

Hlavní činností je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostře, zejména dětem s perinatální zátěží a zdravotním rizikem, dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým.

Za tímto účelem dětské centrum poskytuje těmto dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní, psychologickou, poradenskou, konzultační, posudkovou a zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte, včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a jiné obdobné potřebné péče a pomoci.

Jsme poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb.


Naším cílem je včasná diagnostika dítěte, stanovení prognózy rozvoje dítěte, práce s dítětem a jeho rodinou a tam, kde je to možné, navrácení dítěte do původního rodinného prostředí nebo umístění do náhradní rodinné péče.

Tým pracovníků, který pečuje o děti a stará se o chod dětského centra:

Ing. Hana Hálová

ředitelka

MUDr. Marcela Vašková

dětský lékař a zástupce ředitelky

Hana Sýkorová

vrchní sestra

Ivana Repková

staniční sestra


Mgr. Jolana Skalníková

speciální pedagog

Mgr. Petra Kohoutková

sociální pracovnice

Šárka Ječmínková, DiS

fyzioterapeut

bc. Magdalena Urbánková

hlavní účetní

Zuzana Hrbková

ekonom rozpočtář