KONTAKTY:

Dětské centrum Kolín, příspěvková organizace

Tylova 129, Kolín IV, 280 02

: 00875601

Bankovní spojení: KB Kolín č.ú. 11935151/0100

zřizovatel: Středočeský kraj

Tel.: 321 722 552      E-mail: info@dckolin.eu
Jak se k nám dostanete:


Další kontakty:

Funkce a jméno                                              Telefon                                                     e-mail

Ředitelka Ing. Hana Hálová                       321 720 140, 775 511 940            hana.halova@dckolin.eu

Lékařka a zástupce ředitelky

                 MUDr. Marcela Vašková                    776 862 096                        marcela.vaskova@dckolin.eu

Vrchní sestra Hana Sýkorová                             778 506 065                       hana.sykorova2@dckolin.eu

Staniční sestra Ivana Repková                           321 671 545                         ivana.repkova@dckolin.eu

Sociální pracovnice Mgr. Petra Kohoutková    775 518 992                       petra.kohoutkova@dckolin.eu

Speciální pedagog Mgr. Anna Ehrmanová      777 996 917                        anna.ehrmanova@dckolin.eu

Ekonomka Zuzana Hrbková                               775 657 010                        zuzana.hrbkova@dckolin.eu

Ekonomka Renata Břízová                                 775 657 010                        renata.brizova@dckolin.eu

přízemí sestry                                                       775 506 304

patro sestry                                                  775 566 010

Rychlý kontakt: