Vyhledávání

Kontakt

Dětské centrum Kolín
Tylova 129
Kolín IV
28002

321 722 552

info@dckolin.eu

Kontaktujte nás

DC Kolín, příspěvková organizace

adresa: Tylova 129, 280 02 Kolín IV
: 00875601
Bankovní spojení: KB Kolín č.ú. 11935151/0100
zřizovatel: Středočeský kraj
 
Tel.: 321 722 552        E-mail: info@dckolin.eu
 

Funkce             Jméno                 Telefon a e-mail

Ředitelka                   Ing. Hana Hálová              321 720 140
                                                                         775 511 940
                                                                         hana.halova@dckolin.eu
 
Lékařka a                  MUDr. Marcela Vašková       776 862 096
zástupce ředitelky                                            marcela.vaskova@dckolin.eu
 
Vrchní sestra             Hana Sýkorová                  778 506 065
                                                                         hana.sykorova@dckolin.eu
Staniční sestra          Ivana Repková                   321 722 552
                                                                         ivana.repkova@dckolin.eu
Sociální pracovnice   Mgr. Petra Kohoutková       775 518 992
                                                                         petra.kohoutkova@dckolin.eu
Speciální pedagog     Mgr. Anna Ehrmanová        777 996 917
                                                                        anna.ehrmanova@dckolin.eu
Ekonomka                 Zuzana Hrbková                 775 657 010
                                                                         zuzana.hrbkova@dckolin.eu
Ekonomka                 Renata Břízová                   775 657 010
                                                                         renata.brizova@dckolin.eu
přízemí sestry          775 506 304
1. patro sestry         775 566 010