Dětský den 2021

Dětský den si děti náramně užily. Dopoledne soutěžily v nejrůznějších úkolech, při kterých jim asistovaly pohádkové bytosti např. Červená Karkulka, čarodějnice, Pat a Mat.... Za splnění úkoly děti sbírali razítka a byly náležitě odměněny. nechybělo skákání v pytli, házení na cíl, překážková dráha, zpívání písniček a jiné. Odpoledne přijeli hasiči JSDH Opolánky- pan Miroslav Uher, Milan Šípek st. a Milan Šípek ml. a dětem umožnili prohlídku hasičského auta a na zahradu nastříkali pěnu, ve které se děti vyřádily. Oboje mělo nejen u dětí obrovský úspěch. Tímto hasičům chceme poděkovat za pěkný zážitek. Také děkujeme paní Věře Deverové, která přišla na návštěvu, a donesla dětem dárky a poskytla občerstvení. Dětský den se díky všem vydařil.