Čarodějnice 2021

Poslední dubnový den si vyhlédly naši zahradu čarodějnice a přistály zde na svých košťatech. Připravily si pro děti odpoledne plné her, kdy děti musely ukázat svou statečnost na stezce odvahy nebo houževnatost při létání na koštěti. Když splnily všechny čarodějné úkoly, společně jsme si s čarodějnicemi opekli buřty a zazpívali si u ohýnku.