Aktuality 2020

Prosinec

 • Zaměstnanci DC Kolín přejí všem přátelům, známým, dárcům, sponzorům, dodavatelským firmám, prostě všem, kdo pomáhají dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci, prožití klidných vánočních svátků v kruhu rodiny, hodně zdraví, pohody, trpělivosti a úspěchů v roce 2021. Děkujeme za přízeň, kterou věnujete Dětskému centru Kolín, za podporu finanční, psychickou i materiálovou, kterou jsme obzvláště ocenili v této nelehké covidové době.

  Za DC Kolín Ing. Hana Hálová - ředitelka

 • Děkujeme, že na naše děti myslíte a nosíte jim vánoční dárky. V posledních dnech dárky věnoval ControlTech, s.r.o., Krajský úřad pro Středočeský kraj, Papírnictví a hračky Wiky, OC Stará Plynárna, Kolín, Tesco Hypermarket Kolín, paní Romana Pechmanová, naše pravidelná dárkyně. Všechny dárce najdete vypsané ve sponzorech.
 • Děkujeme firmě Mi-King, s.r.o. (K Dílnám 879, Kolín) za příspěvek 50 000,-Kč, za který jsme pořídili 2 polohovací dětská lůžka Tom 2 od výrobce LINET, s.r.o. Lůžka jsou plně elektricky ovladatelná a vhodná i pro intenzivní péči. Splňují nejnovější bezpečnostní normy pro pediatrická lůžka a ještě k tomu mají unikátní a moderní design navržen pro dětské pacienty. Děti jsou díky těmto lůžkám neustále v kontaktu s okolím, rodiči nebo personálem a dodávají jim pocit bezpečí.
 • V předvánoční čas máme nabitý program. Pilně pracujeme na vánoční výzdobě centra, pečeme a zdobíme perníčky, tvoříme různé dekorace a také nás jako každý rok navštívil Mikuláš s čerty a anděly. Jak probíhala mikulášská nadílka se podívejte v galerii zde. Díky firmě Chocoland, a.s., která poskytla dětem dobroty do nadílky.

Podzim

 • Děti namalovaly obrázky, co by si přály najít pod stromečkem. Obrázky jsme společně donesli do papírnictví a hraček Wiki v Kolíně. Tady si je vyzvedne Ježíšek a třeba se jejich přání vyplní. Pokud chcete Ježíškovi pomoci, zavítejte do Wiki na Plynárenské ulici a dozvíte se více.
 • Plánovaný program aktivit jsme museli opět upravit podle aktuálních podmínek a nařízení vlády. Ale i přes tahle omezení se snažíme dětem zajistit pestrý program ať už přímo v našem centru nebo menšími výlety po okolí a procházkami. Aktivity s dětmi

Červenec

 • Během července se nám podařilo s dětmi uskutečnit několik jednodenních výletů a také divadelní představení na zámku Kačina. Děti si užili spousty legrace a mají nové zážitky.... Aktivity s dětmi
 • Naše nová parta dětí a shrnutí běžného dne... V herně si pohrají a potom se na procházku vydají.

Červen

 • Za darované peníze (2 027,-Kč) od paní Romany Pechmanové jsme dětem nakoupili nové hry a knihy. Paní Romana uspořádala akci Rouškovník a peníze z prodaných roušek věnovala našemu centru. Děkujeme.
 • S dětmi jsme se pustili do úklidu zahrady, abychom si druhý den uspořádali parádní dětský den.

Květen

 • Do prací na zahradě zapojujeme i naše děti, aby si osvojili činnosti spjaté s péčí o domov. Během jara jsme zasadili do truhlíků muškáty a tentokrát jsme se pustili do natírání laviček.
 • Ve druhé polovině května jsme s dětmi podnikli výlety do Mirakula, do Zoo Chleby a do kina Cinestar v Pardubicích. Foto z akcí zde...

Duben

 • Jak jsme si užili Velikonoce, si prohlédněte ve fotogalerii Velikonoce 2020

Březen

 • V posledních dnech zažíváme všichni nelehké dny. Proto jsme velmi vděční za pomoc, kterou jste nám poskytli a darovali nejen našim dětem ale i zaměstnancům tolik potřebné roušky. Velké díky patří p. Libuši Krtilové, Soně Veselé, Janě Böhmové a Petře Novotné. Další roušky poskytly také paní Lungová, Javůrková, Pošíková, Plachá a Malínková, p. Eliška Dobiášová Turková (www.breberky.cz) a OÚ Veltruby s dobrovolníky, paní Ladislava Divíšková z Kbílku, hodní lidé z Veltrub. DĚKUJEME.

Leden

 • Děvčata Pospíšilová, Procházková a Váňová v obci Krupá podpořila naše centrum pomocí Tříkrálové sbírky. V té vybrala a věnovala nám 3 000,-Kč. Děkujeme.
 • Děkujeme všem, kteří nás v roce 2019 podporovali. Díky vám jsme obdrželi věcné a finanční dary v celkové hodnotě 321 128,-Kč. Sponzoři