Aktuality 2020

Březen

  • V posledních dnech zažíváme všichni nelehké dny. Proto jsme velmi vděční za pomoc, kterou jste nám poskytli a darovali nejen našim dětem ale i zaměstnancům tolik potřebné roušky. Velké díky patří p. Libuši Krtilové, Soně Veselé, Janě Böhmové a Petře Novotné. Další roušky poskytly také paní Lungová, Javůrková, Pošíková, Plachá a Malínková, p. Eliška Dobiášová Turková (www.breberky.cz) DĚKUJEME.

Leden

  • Děvčata Pospíšilová, Procházková a Váňová v obci Krupá podpořila naše centrum pomocí Tříkrálové sbírky. V té vybrala a věnovala nám 3 000,-Kč. Děkujeme.
  • Děkujeme všem, kteří nás v roce 2019 podporovali. Díky vám jsme obdrželi věcné a finanční dary v celkové hodnotě 321 128,-Kč. Sponzoři