Aktuality 2020

Červenec

  • Během července se nám podařilo s dětmi uskutečnit několik jednodenních výletů a také divadelní představení na zámku Kačina. Děti si užili spousty legrace a mají nové zážitky.... Aktivity s dětmi
  • Naše nová parta dětí a shrnutí běžného dne... V herně si pohrají a potom se na procházku vydají.

Červen

  • Za darované peníze (2 027,-Kč) od paní Romany Pechmanové jsme dětem nakoupili nové hry a knihy. Paní Romana uspořádala akci Rouškovník a peníze z prodaných roušek věnovala našemu centru. Děkujeme.
  • S dětmi jsme se pustili do úklidu zahrady, abychom si druhý den uspořádali parádní dětský den.

Květen

  • Do prací na zahradě zapojujeme i naše děti, aby si osvojili činnosti spjaté s péčí o domov. Během jara jsme zasadili do truhlíků muškáty a tentokrát jsme se pustili do natírání laviček.
  • Ve druhé polovině května jsme s dětmi podnikli výlety do Mirakula, do Zoo Chleby a do kina Cinestar v Pardubicích. Foto z akcí zde...

Duben

  • Jak jsme si užili Velikonoce, si prohlédněte ve fotogalerii Velikonoce 2020

Březen

  • V posledních dnech zažíváme všichni nelehké dny. Proto jsme velmi vděční za pomoc, kterou jste nám poskytli a darovali nejen našim dětem ale i zaměstnancům tolik potřebné roušky. Velké díky patří p. Libuši Krtilové, Soně Veselé, Janě Böhmové a Petře Novotné. Další roušky poskytly také paní Lungová, Javůrková, Pošíková, Plachá a Malínková, p. Eliška Dobiášová Turková (www.breberky.cz) a OÚ Veltruby s dobrovolníky, paní Ladislava Divíšková z Kbílku, hodní lidé z Veltrub. DĚKUJEME.

Leden

  • Děvčata Pospíšilová, Procházková a Váňová v obci Krupá podpořila naše centrum pomocí Tříkrálové sbírky. V té vybrala a věnovala nám 3 000,-Kč. Děkujeme.
  • Děkujeme všem, kteří nás v roce 2019 podporovali. Díky vám jsme obdrželi věcné a finanční dary v celkové hodnotě 321 128,-Kč. Sponzoři