Archiv aktualit 2019

PROSINEC

 • Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, úspěšný vstup do nového roku, hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů. Zároveň děkujeme všem sponzorům, partnerům a jednotlivcům za jejich podporu.
 • Děkujeme firmám Lesy České republiky, s.p. a Colognia press, a.s. za darování vánočních stromečků a paní Daně Černé, jejíž sbírka umožní dětem se zúčastnit více kulturních akcí v roce 2020.
 • Ve středu 11.prosince se v Dětském centru v Kolíně konal druhý ročník Vánočního jarmarku. Děti prodávaly vánoční dekorace a výrobky, na jejichž výrobě se sami podílely. Smyslem celé akce bylo samozřejmě získání finančních prostředků nad rámec rozpočtu, ale hlavně děti viděly, že nejprve musí pracovat, a až potom přijde odměna. Akci přišel podpořit herec a moderátor Michal Šeda v doprovodu s Miss České republiky 2019 Nikolou Kokyovou a Miss České republiky 2018 Ivetou Maurerovou. Výtěžek z akce bude použit na zakoupení vstupenek na kulturní akce v roce 2020, které děti navštíví. Velký dík patří autorce projektu Mgr. Anně Ehrmanové, která s dětmi připravovala převážnou většinu výrobků a celou akci organizovala. Poděkování si zaslouží i všichni pracovníci DC Kolín. Každý z nich přispěl určitým dílem ke zdárnému výsledku akce. Děkuji všem za obětavost a ochotu pomáhat. Děkujeme také těm, kteří se jarmarku zúčastnili a podpořili tak morálně i finančně Dětské centrum Kolín, p.o.

https://www.svoboda.info/zpravy/kolin/vanocni-jarmark-v-detskem-centru-v-koline-pomuze/

 • Polohovací lůžko pro Ondru - V pondělí 9.12. bylo dodáno speciální polohovací lůžko pro postiženého Ondru. Finanční prostředky na pořízení tohoto lůžka ve výši 50 115, - Kč nám darovala firma T.P.C.A. jako výtěžek jimi pořádané kulturní akce. Moc děkujeme za finanční pomoc a podporu.
 • Děkujeme všem, kteří dosud přispěli svými dary. Poděkování patří Libuši Krtilové za hračky, dobrůtky, ovoce a perníčky, paní Míčové a paní Novotné za dárky a všem dalším anonymním dárcům. Vaší pomoci si velmi vážíme. Z důvodu naplnění skladu ale momentálně nemůžeme přijímat žádné hračky ani oblečení. Kdo by chtěl přispět, uvítáme jakýkoli finanční obnos. Ten použijeme na zlepšení a vybavení prostor dětského centra. Pro více informací napište na info@dckolin.eu
 • Ve čtvrtek 5.12. jsme zažili v našem centru návštěvu Mikuláše, anděla a 2  čertů. Děti byly statečné ale když si je Mikuláš volal k sobě, aby jim přečetl z knihy hříchů, přece jen slíbily, že budou v příštím roce víc hodné. Tety měly zápis v knize také a ze svých hříchů se vyzpovídaly. Anděl rozdal dětem dobroty a s čerty si společně zazpívali pěkné vánoční koledy.  Více foto zde...
 • Mikulášskou nadílku a setkání s čety si naše děti užily i v kolínském obchodním centru FUTURUM, kam jsme byli pozváni paní Denisou Cabicarovou. Po prvotním překvapení a strachu z velkých rohatých čertů se děti osmělily a s čerty se skamarádily.

 • Dne 3. 12. 2019 se v našem centru konala akce pečení perníčků, které se děti rády zúčastnily. Díky pečení a vůni, která se linula po celém centru, nastala u nás už od začátku prosince pravá vánoční nálada.  Děti velice bavilo válet těsto, vykrajovat a pak s tetami čekat až budou perníčky hotové. Další den upečené perníčky společně ozdobily.


LISTOPAD

 • Setkání spolupracujících OSPODů

Na 29.11.2019 jsme připravili na půdě Dětského centra Kolín setkání lidí, kteří působí na poli sociálně-právní ochrany dětí a pracují s rodinami dětí postižených, zanedbaných, týraných a se sociálně slabými rodinami. Byli pozváni hlavně zástupci spolupracujících OSPODů - Kolín, Kutná Hora, Nymburk a další, dále pak zástupci společnosti PROSTOR o.p.s. Kolín, RK centrum Chrudim, Ing. Lipová ze společnosti SIRIUS, sociální pracovnice z Oblastní nemocnice Kolín a za KÚSK se dostavila Mgr. Vyoralová.

V úvodním slově seznámila ředitelka Dětského centra Kolín Ing. Hana Hálová přítomné s činností centra, s návrhy transformace a s nutností rekonstrukce celé budovy, která je stále koncipována jako kojenecký ústav a neodpovídá současným potřebám s ohledem na skladbu dětských pacientů centra. Byla probírána i otázka zachování ZDVOPu - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na to všichni přítomní reagovali jednoznačně, že ZDVOP je nutné zachovat. Obzvláště v letošním roce se frekvence využívání zařízení oproti uplynulým letům několika násobně zvýšila.

Pro přítomné byla zajímavá otázka péče o dítě, které je zde umístěno spolu s doprovázející osobou, v drtivé většině s matkou. Jde o děti se zdravotním postižením, kdy rodiče zacvičujeme v péči o dítě, nebo děti nezletilých matek, matek neschopných pečovat o novorozence apod.

Konference se zúčastnilo dvojnásobné množství osob, než jsme očekávali, ale i tak myslíme, že setkání probíhalo v příjemné a konstruktivní atmosféře, i když prostory pro setkání takového množství lidí byly značně stísněné.

Děkujeme za účast, za příspěvky, kterými jste prezentovali své organizace. Díky vám jsme se zúčastnili plodné a konstruktivní diskuze. Věříme, že podobná pracovní setkání proběhnou i v příštím roce.

 • V úterý 26.10.2019 jsme se vydali na výlet do státního zámku Žleby. Počasí nám moc nepřálo, ale všichni jsme se moc těšili. Na zámku nás přivítal průvodce Dominik a provedl nás svátečně vyzdobenými zámeckými sály a pokoji. Děti si prohlédly vánoční stromečky a dekorace. Viděli jsme živé anděly a společně jsme si zazpívali koledy. Nakonec jsme zavítali do zámecké kuchyně, kde se připravují sváteční dobroty.

  Výlet se nám všem moc líbil a už se těšíme na další návštěvu.


ŘÍJEN

 • Ve čtvrtek 30.10.2019 nás letos již poněkolikáté navštívily DOBROTETY a přivezly několik krabic sunarů, nutrilonu a jednorázových plen. Vyplnily i naše přání a sehnaly pro naše děti elektronickou tužku, kterou budeme využívat v rámci dětského vzdělávacího programu. Spolku Dobrotety, z.s. tímto velmi děkujeme.
 • Dýňování - Je tu podzim, doba plná záhad a kouzel. K podzimu neodmyslitelně patří výroba strašidel, bubáků a jiných příšer. Využili jsme daru Střediska okrasných a lesních školek v Jevanech, které nám věnovalo dostatečné množství dýní nepřeberných barev a tvarů a v pátek 25.10.2019 z nich naše děti vyrobily krásnou výzdobu svého domova. Více foto Dýňování 2019
 • Podzimní úklid zahrady -Ve čtvrtek 24. října jsme všichni uklízeli naši zahradu a připravovali ji na zimní spánek. Děti hrabaly, zametaly a odvážely spadané listí na jednu velikou hromadu. A že se dá práce na zahradě využít ke společným hrám a radovánkám uvidíte na našich fotkách...
 • Kaštany pro Honzíka - V pátek 18. října za krásného slunečného počasí vyrazilo pět dětí, speciální pedagožka a fyzioterapeutka do přírody na sběr kaštanů. Tuto akci vyhlásila speciální školka, kam náš Honzík dochází. Honzovi kamarádi z Dětského centra se rozhodli, že mu se sběrem pomohou. Celkem bylo nasbíráno a odevzdáno 28 kilogramů kaštanů. Při sběru si děti povídaly o zvířátkách, která si v zimě na kaštanech pochutnají. Více foto v galerii Aktivity s dětmi.
 • Podzimní rekreace v horském hotelu PEKLO. - Stalo se již téměř tradicí, že pravidelně dvakrát do roka navštěvujeme rodinný horský hotel PEKLO. Ten se nachází v chráněné krajinné oblasti Jizerských hor, v nadmořské výšce 750 m.n.m., na polosamotě nad obcí Josefův Důl, v oblasti zvané Peklo. V neděli 13.října odjelo šest dětí ve věku 2 - 3 roky v doprovodu tří zdravotních sester. Jak si všichni užívali krásných podzimních dnů a kouzelného prostředí na horských túrách se můžete podívat ve fotogalerii.
 • Zavádění počítačové techniky do činnosti Dětského centra Kolín,p.o. - Základní činností Dětského centra Kolín je poskytování zdravotnických služeb dětem ve věku 0 - 3 roky, ve výjimečných případech i starším. Abychom toto poslání co nejlépe naplňovali, je třeba mít profesně zdatný personál. Kromě vzdělávacích kurzů, kdy zveme lektory přímo do naší organizace nebo vysíláme pracovníky na různá školení. Chceme také zvýšit počítačovou gramotnost zaměstnanců Dětského centra a využívat vzdělávání pomocí e-learningových kurzů. Prvním krokem byla samotná instalace počítačů. V současné chvíli jsou k dispozici počítače nejen pro ekonomy, sociální pracovnice, lékaře a další vedoucí pracovníky, ale i pro zdravotní sestry. Chceme docílit toho, aby veškerá dokumentace o našich klientech byla vedena v databázi klientů a bude přístupna zainteresovaným pracovníkům.
 • Oprava podezdívky plotu - Na opravu plotové podezdívky bylo vyhlášeno výběrové řízení, kdy jsme oslovili několik stavebních firem. Vybraná firma byla Stavební společnost KH12 s.r.o. z Kutné Hory. Předmětem zakázky bylo vyspárování stávající kamenné podezdívky, odstranění a vybetonování zcela nových částí koruny zdi a zajištění provizorního oplocení po celou dobu prováděných oprav. Práce byly zahájeny 10. září a ukončeny 3. října 2019. Dílo bylo předáno bez závad a nedodělků dne 14.10.2019. Děkujeme Stavební společnosti KH12 s.r.o. za kvalitní a včasné provedení díla.
 • 10.10.2019 Slavnostní otevření třídy pro individuální vzdělávání - Třída slouží dětem předškolního věku. V letošním roce je zapojeno do přípravy 10 dětí. Dětem se věnuje speciální pedagožka Mgr. Anna Ehrmanová.
 • 10.10.2019 Slavnostní zahájení provozu zrekonstruované kuchyně - Slavnostního zahájení se zúčastnili pozvaní hosté z Oblastní nemocnice Kolín, a.s. a zástupci dodavatelské firmy MK Primstav s.r.o. v čele s panem Martinem Kotěšovcem. Firma MK Primstav s.r.o. byla vybrána na základě výzvy k předložení nabídek ze dne 26.6.2019, Následně dne 31.7.2019 byla podepsaná smlouva o dílo. Předání staveniště proběhlo dne 5.8.2019. Ještě tentýž den byly zahájeny bourací práce. Celá rekonstrukce (stavební práce, nové rozvody všech sítí, obklady a dlažby a dodávka nábytku) trvala pouhých 23 dní. Dílo bylo převzato bez zjevných závad a nedodělků dne 28.8.2019. Dne 13.9.2019 byl dodán a instalován konvektomat. Faktické zahájení provozu kuchyně, tedy první oběd, který se zde připravil, proběhl 16.9.2019. Po celou dobu rekonstrukce stravu pro naše děti zajišťoval stravovací provoz obchodně - ekonomického úseku při Oblastní nemocnici Kolín, a.s. Od prvního do posledního dne probíhalo vše bez závad. Děkujeme všem, kteří nám v době rekonstrukce poskytli svoje služby a pomoc.

ZÁŘÍ

 • 26. září 2019 byla dokončena třída pro individuální výuku předškoláků. V této třídě pod vedením speciálního pedagoga získávají děti základy vzdělání adekvátní jejich postižení, znevýhodnění a specifickým potřebám. Aby bylo toto vzdělávání pro děti příjemnější a zajímavější, pořídili jsme dětský nábytek ve velikosti odpovídající předškolním dětem, s dekoracemi zvířátek a v barvách připomínajících letní louku.
 • Ve středu 18.9.2019 naše zařízení navštívila komise pro sociálně - právní ochranu dětí města Kolína se zástupci OSPOD Kolín. Všechny přítomné jsme seznámili s návrhy transformace Dětského centra Kolín, prodiskutovali jsme problémy a potřeby, které jsou v současné chvíli nejpalčivější a shodli jsme se, že do budoucna je třeba navázat vzájemnou užší spolupráci.
 • 16. září 2019 byl zahájen provoz nově zrekonstruované kuchyně. Kromě nového vybavení byl zakoupen víceúčelový konvektomat, který zrychlil a zpříjemnil vaření. Velký dík patří dodavatelské firmě Mk primstav s.r.o., která celou rekonstrukci prováděla za provozu Dětského centra a dílo předala včas a ve velmi dobré kvalitě. Děkujeme také Oblastní nemocnici v Kolíně a.s., konkrétně stravovacímu provozu na obchodně - ekonomickém úseku, za zajištění a dovoz stravy pro děti po celou dobu rekonstrukce kuchyně.
 • 13. září 2019 - proběhlo v prostorách Dětského centra Kolín první kolo školení " Úvod do teorie vztahové vazby", kde se naši pracovníci seznámili s problematiku práce s dětmi, které prožily komplexní vývojové trauma a trpí poruchami ve vytváření citového pouta - attachmentu. Přednášku zajistila PhDr. Jana Kovařovicová z Attachmentového centra ATTA v Praze. Další vzdělávání na toto téma proběhne v listopadu 2019.