Aktuality ZDVOP


Říjen 2019

Od začátku letošního roku bylo do ZDVOP při DC Kolín, p.o. přijato celkem 17 dětí ve věkovém rozmezí 0 - 18 let. Průměrná doba pobytu dětí starších deseti let jsou 3 dny. V nejkratším možném termínu po přijetí dítěte do ZDVOP navážeme kontakt s nejbližší rodinou či jinými příbuznými a snažíme se, aby se dítě navrátilo co nejdříve do normálního života. Samozřejmě každý případ se musí posuzovat individuálně, maximálně citlivě a v zájmu dítěte.